I EN KLANG AV TYSTNAD

Vad är tystnad?

Ibland det bästa ljudet i världen; lent och mjukt, njutbart och kraftgivande.
Andra gånger pinsamt, oroväckande, krävande, kvävande, – ja rent av olidligt.

Tystnad är talande – andlöst eller öronbedövande som ett vildsint vrålande.

Tystnad tas för givet, men som stillhet och kontemplation är den en lyxvara för många människor. För andra finns alldeles för mycket Tystnad.

Norrland har gott om tystnad och fantastiska kyrkor där extra koncentrerad tystnad råder. Många kyrkobyggnader på landsbygden är övergivningshotade och sorgset tysta. Vi är ute efter att lyfta fram det intressanta i dessa besjälade rums tystnad. Att låta tystnaden bli en positiv kraft i ett spännande möte mellan rummens historiska, estetiska, atmosfäriska egenskaper och nutida kulturskapare.

Därför har vi bjudit in 68 konstnärer, musiker och kulturutövare till 68 olika kyrkor i Jämtland och Härjedalen för att den 25 juli 2010 gemensamt slå ett slag för Tystnaden i en stor kulturmanifestation.

Gubbews

Tolkningen av begreppet tystnad är upp till varje inbjuden gäst. Den kan utgå ifrån en känsla, en tanke, en vision och behöver definitivt inte innebära konkret tystnad. Varje inbjuden kulturutövare får ett eget kyrkorum att ansvara och skapa tystnadsbidrag för. Det är upp till inbjuden kulturutövare att eventuellt själv bjuda med sig andra deltagare att samarbeta med. Vår målsättning är att fylla alla de 68 kyrkorummen med en entusiastisk publik som ska bjudas på intressanta upplevelser. Som en extra manifestation för en positiv Tystnad ska publiken på de 68 platserna på ett bestämt klockslag sätta sig ner i bänkarna samtidigt. Alla blir på så sätt medaktörer i manifestationen.

Inbjuden kulturutövare kommer att kunna erbjudas ersättning enligt Länskulturens avtal. Vår budget är i nuläget inte stor nog för att kunna erbjuda extra ersättning till eventuella samarbetspartners.

Av flera skäl tror vi att projektet kommer att få stor medial uppmärksamhet, även utanför regionen. I projektidén ingår också boken ”Besjälade rum” som ges ut i samband med manifestationen. Dessutom planerar vi att filma projektet och skapa förutsättningar för ytterligare uttryckstillfällen i samband med filmvisningen. En samlingsutställning planeras för hösten 2010..

Be First to Comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *