PROJEKTET KONSTGÖDNING

Konstgödning Energi

ett skarpt inlägg i kultur- energi- och glesbygdsdebatten.

Konstnärer, författare, skådespelare, musiker ska under ett år göda med konst på åtta mindre orter i Jämtland och Härjedalen. Utgångspunkten är glesbygdens villkor och verklighet som tolkas konstnärligt i ett samarbete mellan konstnärer och ortsbor.

Konstgödning Energi, ett kulturprojekt med samhällsengagemang, pågår mellan september 2014 och september 2015. Avslutningen äger rum på Storsjöteatern i Östersund med samlade presentationer, diskussioner och seminarier om kulturens roll för framtidens glesbygd och energifrågor.

Jämtlands läns kommuner får varsitt delprojekt under ledning av utvald konstnär: Bergs kommun – glesbygdsstrateg/konstnär Alva Marlen Ljusberg i samarbete med graffitimålare Henrik Ljusberg. Bräcke kommun – musiker/kompositör/producent Vanja Steinholtz. Härjedalens kommun – konstnär/socionom Bodil Halvarson. Krokoms kommun – skådespelare/teaterregissör Martin Johansson. Ragunda kommun – konstnär Sara Helene Gedda. Strömsunds kommun – multikulturpersonlighet Gert Andersson. Åre kommun – konstnär Ulla West. Östersunds kommun konstnär/curator Po Hagström.

De 8 utvalda konstprojekten täcker in uttrycksformerna bildkonst, berättande, musik, sociala och integrerande konstprojekt. Det är skogsprojekt, musikhappenings, omskrivning av en bys historia utifrån ett genusperspektiv, sökande efter det okända, mobila kulturskatter, integration av nyanlända, ortsbornas graffitibudskap till förbipasserande mm.  Konstnärerna är erfarna och engagerade både inom sina verksamhetsområden som i glesbygdsproblematiken.

Konstgödning är ett samarbete mellan KajRolKulTur, ABF Jämtland och Länskulturen i Jämtlands län. Utvärdering sker i samarbete med Mittuniversitetet.

Konstgödning sponsras med drygt en miljon kronor av Svenska PostkodLotteriet. ”Genom projektet kan människor som inte har konstvana medverka i konstnärliga aktiviteter och ännu fler får ta del av resultatet. Projektet visar hur kultur kan stärka glesbygden och dess invånares identitet, säger Nisha Besara, General Manager på PostkodLotteriets Kulturstiftelse.”

Lokala sponsorer hittills är Länsförsäkringar i Jämtlands län samt Sparbanksstiftelsen i Jämtland.