En sommarkväll med och om kultur och konst på landsbygden

 

I förra veckan samlades i bygdegården i Hoverberg ett tjugotal kulturintresserade personer från byarna längs väg 321. För inbjudan stod projektet Konstgödning – Energi och arbetsgruppen för Vidunderliga dagar. Bland de som hade mött upp fanns såväl företrädare för olika föreningar och företag som kulturintresserade privatpersoner.

Ordförande för Hoverbergs bygdegårdsförening, Eva Dahlänger hälsade välkommen. Rolf Anderzon, som tillsammans med Kajsa Willemark är initiativtagare till Konstgödning – Energi berättade om bakgrunden till projektet vars målsättning är att vara ett skarpt inlägg i kultur- energi- och glesbygdsdebatten med ABF som projektägare, läs mer på www.konstgodning.se. Projektet kan också följas via Facebook och Instagram.

Under kvällen visades den vackra kortfilmen I en klang av tystnad. Filmen producerades av KajRolKulTur i samband med det tidigare konstprojektet i länets kyrkor, Konstgödning del 1. Alva Marlen presenterade tankarna bakom Konstgödningsaktiviteterna längs väg 321 som syftar till att lyfta fram den mänskliga energins betydelse. Väg 321 går genom en aktiv bygd och används dessutom av många turister som ska upp till fjällvärlden. Bland annat kommer Henrik Ljusberg att uppföra graffiti på ett antal laduväggar för att på så sätt ge uppmärksamhet åt att det även på landsbygden bor och lever människor. Inspiration till målningarna hämtas både från bygden och från de workshops för barn och ungdomar som under våren har genomförts i samarbete med Bergs kommun.

Under kvällen berättade Susanne Kindström från arbetsgruppen för Vidunderliga dagar om sommarens program och representanterna från Snilleriket rapporterade om sommarens begivenheter. Likaså informerades om att den stundande Ovikenveckans program finns att se på webbplatsen. Bland annat kommer Konstgödning, med stöd från Region Jämtland Härjedalen, att uppföra en graffiti-dans-musik-performance vid Mötesplatsen i Myrviken.

Under kvällen vandrade deltagarna mellan biosalongen och caféet, mellan filmen, presentationerna och samtalet om vad kultur och konst har och framförallt skulle kunna ha för betydelse för bygden. När begrepp som hållbara städer är på dagordningen ses offentlig konst som självklara och kvalitetshöjande satsningar. Likaså satsas på kultur och konst för att stärka delaktighet och demokratiseringsprocesser, ex vis i miljonprogramsområden. Från Konstgödning – Energi ställer vi frågor om inte landsbygden har liknande behov?

I den dialog som följde lyftes olika utvecklingsidéer. Exempelvis att undersöka möjligheten att i Hoverberg ordna konstnärliga installationer vid några olika platser och miljöer. . För inbjudan stod projektet Konstgödning och arbetsgruppen för Vidunderliga dagar. Bland de som hade mött upp fanns såväl företrädare för olika föreningar och företag som kulturintresserade privatpersoner.

I den dialog som följde lyftes olika utvecklingsidéer. Exempelvis att undersöka möjligheten att ordna konstnärliga installationer vid några olika platser och miljöer i bygden. Det skulle kunna skapa intresse och mervärden för såväl boende som besökare. Det sågs som intressant att närmare se hur en genomgående satsning på konst skulle kunna öka intresset för olika besöksmål, exempelvis Hoverbergsgrottan och inom Snilleriket. En annan fundering som diskuterades handlade om att med hjälp av konst och kulturaktiviteter öka beredskapen att på ett positivt sätt möta de asylsökande flyktingarna som väntas komma till Hoverberg.

Detta är sedan gamla tider en kulturbygd och fortfarande bjuds fina kulturarrangemang. Kan konst och konstnärliga aktiviteter öka den mänskliga energin och bidra till en hållbar landsbygd? Från Konstgödnings sida ser vi att en strategisk satsning på kultur och konst skulle kunna ha stor betydelse för att ge energi åt och ”revitalisera” det mänskliga kapitalet i bygden.

Uncategorized

Visst kan en lada se ensam ut, fastän den omges av andra…
Den här ut att vänta på något, undrar vad?

Väntande lada

Uncategorized

Längs väg 321 flödar färg och form.
Här från en graffitiworkshop med kreativa ungdomar!

Graffiti längs väg 321

 

Uncategorized

imageimage

Himlen formligen glödde när jag åkte mot Oviken häromkvällen för att under eftermiddagen och kvällen träffa lite olika människor. Konstaterar att glödde gjorde även engagemanget hos styrelsemedlemmarna i Myssjö-Ovikens hembygdsförening. Imponerades stort av det stora utbud av allehanda aktiviteter som där genomförs. Ett av engagemangen handlar om att ta reda på vackra gamla kuddmönster, på bilden ett exempel.

 

 

 

Uncategorized